รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ชุดถ่วงน้ำหนัก 1 ชุด ประกอบด้วย

    - น๊อตมวลไม่น้อยกว่า 20 g อย่างน้อย 8 ตัว

    - แขนสำหรับแขวนน๊อตทำเป็นรูปตัว T ทำด้วยอลูมิเนียมหรือโลหะแบนหนา 1 mm.กว้าง 1 cm ยาว 12 cm

ปลายบนเป็นตะขอเกี่ยวมวลประมาณ 20 g  สามารถเอาน๊อตสวมได้พอดี

2. รางไม้พร้อมรอก 1 อัน

    - ทำด้วยไม้อัดปิดทับด้วยโฟไมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 25 x 1 cm

    - มีกรอบ 3 ด้าน ความหนาของกรอบไม่น้อยกว่า 15 mm สูงไม่น้อยกว่า 25 mm

ติดตั้งในแนวตั้ง ปลายด้านหนึ่งมีขาสำหรับปรับรางเป็นพื้นเอียงได้อย่างน้อย 45 องศา

3. ชุดรอก 1 ชุด ประกอบด้วย

    - C-clamp ความกว้างของปากสามารถหนีบวัตถุได้กว้างอย่างน้อย 3 cm

    - ด้านหลัง C-clamp เป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูและสกรูหางปลายึดติดกับแขนของรอกได้

    - รอกลื่น มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 cm มีลูกปืนหมุนได้คล่องตัว ติดอยู่บนด้ามโลหะยางอย่างน้อย 15 cm

4. ตลับเมตร 1 อัน

    - เส้นเทปทำด้วยเหล็กสปริงชุบอย่างดี มีสเกลเป็นเซนติเมตรและนิ้ว

    - ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร

5. ไม้เมตร 1 อัน

    - ทำด้วยไม้เนื้อแข็งหนาไม่น้อยกว่า 8 mm กว้างไม่น้อยกว่า 25 mm ขัดเรียบไม่โค้งงอ และทาแลคเกอร์เรียบร้อย

    - ความกว้างของตัวไม้เมตรไม่น้อยกว่า 25 mm

    - มีขีดเป็นมิลลิเมตรและเซนติเมตร อ่านได้ชัดเจน ไม่ลบเลือนได้ง่ายอ่านค่าได้ 0 – 100 cm

6. มวล ประกอบด้วย

    1. ถุงทราย ขนาด 500 + 10 g จำนวน 5 ถุง

    2. มวลโลหะ ขนาด 500 + 10 g จำนวน 5 อัน

    - เป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหูหิ้วทำด้วยลวดโค้ง ที่ปลายด้านหนึ่งบนด้านยาวของมวล มีหมุดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 mm ฝังอยู่ 2 ตัว ห่างกันประมาณ 6.5 cm โผล่พ้นเนื้อโลหะประมาณ 6 mm สามารถเสียบเรียงซ้อนกันได้พอดีทุกก้อน

7. รถทดลอง

    - ตัวรถทำด้วยโลหะ หรือไม้ หรือพลาสติก มีล้อพลาสติกที่ใช้ระบบลูกปืนลดแรงเสียดทานทั้ง 3 ล้อ

    - มีแผ่นเหล็กสปริง พร้อมที่ยึดติดกับรถ และที่ยึดแถบกระดาษ

    - มีที่สำหรับยึดแท่งเหล็กที่เพิ่มน้ำหนักด้านบน

    - มีที่สำหรับคล้องเชือกอยู่ที่หัวด้านใดด้านหนึ่ง

    - มีมวลรวมไม่น้อยกว่า 500 + 20 g

    - เมื่อปล่อยให้วิ่งในแนวตรงบนพื้นราบเป็นระยะ 0.5 เมตรให้เบี่ยงออกจากแนวเส้นตรงได้ไม่เกินกว่า 1 ซม.

8. อุปกรณ์ตั้งแต่หมายเลข 1 – 7 ต้องจัดไว้เป็นชุดอยู่ในกล่องเดียวกันหรือ Package เดียวกัน

9. มีคู่มือการทดลอง และคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

10. จัดทำได้เอง

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

ชุดทดลองแรงเสียดทาน

  • รหัส/รุ่น: TS-0052
  • สถานะสินค้า: 50