• ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ

2.ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3.การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคา

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต

  • รหัส/รุ่น: TS-0208
  • สถานะสินค้า: 50