รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

     1.  ไขควงวัดไฟ 1อน มีหลอดไฟเตือนอันตราย หลอดไฟเตือนอันตรายหลอดเริ่มสว่างที่แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 90 โวลต์ AC/DC

     2.  คีมตัด 1 อัน ด้ามจับยาวไม่น้อยกว่า 75 mm ใบตัดยาวไม่น้อยว่า13 mm ไม่เป็นสนิม มีสปิงดันกลับ

     3.  คีมจับ 1 อัน ด้ามจับยาวไม่น้อยกว่า 75 mm ปากคีมส่วนที่กว้างที่สุดไม่น้อยกว่า 7 mm ไม่เป็นสนิม ส่วนที่เล็กที่สุดประมาณ 1mm มีฟันสำหรับจับ ใช้สำหรับดึงบิดและตัด มีสปิงดันกลับ คีมไม่เป็นสนิม

     4.  ไขควงปากแบน 2 อัน 

             - ขนาดกว้างประมาณ 3 mm ยาวไม่น้อยกว่า 70 mm ด้าม  พลาสติกยาว ไม่น้อยกว่า 50 mm ใช้งานไม่น้อยกว่า 50 mm ใช้งานไม่น้อยกว่า 20 ครั้งแล้วยังคงสภาพเดิม

             - ขนาดกว้างปรมาณ 6 mm ยาวไม่น้อยกว่า 100 mm ด้าม พลาสติกยาว ไม่น้อยกว่า 85 mm ใช้งานไม่น้อยกว่า 20 ครั้งแล้วยังคงสภาพเดิม  

     5.  ไขควงหัวแฉก 2 อัน

             - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 mm ยาวไม่น้อยกว่า 70 mm ด้ามพลาสติกยาวไม่น้อยกว่า 50 mm ใช้งานไม่น้อยกว่า 20 ครั้งแล้วยังคงสภาพเดิม

             - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 mm ยาวไม่น้อยกว่า 100mm ด้ามพลาสติกยาวไม่น้อยกว่า 85 mm ใช้งานแล้วปากไม่บิดเบี้ยว และยังคงสภาพเดิม

     6.  เครื่องบัดกรีไฟฟ้า 1 ชุด 

             - เป็นหัวแร้งแบบแช่ ด้ามหัวแร้งทำด้วยพลาสติกทนความร้อน มี ปุ่มปรับสำหรับเริ่มอุณหภูมิที่ด้ามหัวแร้ง ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ กำลังไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ส่วนปลายของหัว แร้งเป็นปลายแหลมและถอดเปลี่ยนได้

             - มีที่วางหัวแร้ง และที่ทำความสะอาดหัวแร้ง

             - โลห์บัดกรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 mm น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 17 กรัม

     7.  ปากคีบ 1 อัน

             - ด้ามยาวไม่น้อยกว่า 160 mm

             - ส่วนปลายปากคีบงอ ยาวไม่น้อยกว่า 15 mm

     8.  คัดเตอร์ 1 อัน

             - มีใบคัตเตอร์กว้างไม่น้อยกว่า 18 mm ทำด้วยโลหะ จำนวน 12 ใบ

     9.  อุปกรณ์ทั้งหมดบรรจุในกล่องที่มีหูหิ้ว พร้อมที่ล็อกมั่นคงแข็งแรง

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

ชุดซ่อมอุปกรณ์และเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

  • รหัส/รุ่น: TS-0046
  • สถานะสินค้า: 50